Slavnostní zahájení provozu

Slavnostní otevření prádelny